Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Minh Châu - Mên Mỹ- Hưng Yên
Điện thoại: 0985361682
 • Nguyễn Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0375225806
  • Giới thiệu sơ bộ:

   GVDG cấp trường, LĐTT

 • Nguyễn Thị Thu Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0976342062
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đạt danh hiệu LĐTT

 • Hoàng Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985361682
  • Email:
   thuytan1978@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua, hàng năm đạt LĐTT

 • Lương Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   01663116823
  • Email:
   luongthivan74@gmail.com
 • Phan Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0979268915
  • Email:
   tanphus2011@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: